Тази книга представя на читателите основните събития в световната история от Праисторията до наши дни. Те са подредени в хронологичен ред и според географското им местоположение. Прецизно и лаконично написаният от професионални историци текст дава точна информация за епохата, страната или уточнения от научен характер, свързани с материята на хронологията.Синтезираният материал е структуриран така, че позволява да се намерят бързо търсените личности, държави и т.н. Книгата е богато илюстрирана с над 60 илюстрации.Така читателят ще разполага с основните исторически жалони.СъдържаниеОт 6 млн. години до 100 000 г. пр. Хр.От 100 000 до 3000 г. пр. ХрОт 3000 до 2000 г. пр. Хр.От 2000 до 1000 г. пр. Хр.От 1000 до 500 г. пр. Хр.От 500 до 300 г. пр. Хр.От 300 до 200 г. пр. Хр.От 200 до 100 г. пр. Хр.От 100 г. пр. Хр. до ХристаОт Христа до 100 г.От 100 години до 200 годиниОт 200 години до 300 годиниОт 300 години до 400 годиниОт 400 до 550 г.От 550 до 700 г.От 700 до 800 г.От 800 до 900 г.От 900 до 1000 г.От 1000 до 1100 г.От 1100 до 1200 г.От 1200 до 1300 г.От 1300 до 1400 г.От 1400 до 1500 г.От 1500 до 1600 г.От 1600 до 1700 г.От 1700 до 1800 г.От 1800 до 1850 г.От 1850 до 1900 г.От 1900 до 1928 г.От 1929 до 1945 г.От 1946 до 2000 г.

More by Blagoy Kirov